Træning i nye lokaler i Hedensted Centeret 2010. Til venstre ses Mohammed Al Bayati der senere blev både Jysk og Dansk begyndermester.